Firmware

ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์รุ่นล่าสุดของ Zappiti Player 4K

Firmware ที่พัฒนามากกว่า 1 ปี

Firmware version "20160406 OS2.4 b7

> Download: Zappiti Player 4K Firmware version “20160406 OS2.4 b7″… (.img – 780 Mo)
> Download: Zappiti Player 4K Firmware version “20160406 OS2.4 b7”… (.zip – 458 Mo)

กรุณาอ่านวิธีอัพเดทก่อนลงมือทำด้วยตัวเองนะครับ
วิธีการอัพเดทเฟิร์มแวร์ : http://zappiti-thailand.com/firmware-howto/

การเปลี่ยนแปลงของเวอร์ชั่นนี้
1. เอา App ES File Explorer ออก ซึ่งมักจะเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหามองไม่เห็น Harrdisk ภายในเครื่อง
2. เพิ่ม Zappiti Transfer service (final version) ตรงเข้าไปในเฟิร์มแวร์สำหรับการโอนถ่ายข้อมูลระหว่าง PC และ Zappiti Player 4K ด้วยสาย LAN
3. เพิ่มการกด Page+ / Page- เพื่อไปใช้กด Next Chapter / Prev Chapter ระหว่างเล่นไฟล์
4. เพิ่ม Silver skin ในหน้า Home Page (กดปุ่ม “Delete” เพื่อเปลี่ยน skin)
5. แก้ไขการเปลี่ยนเสียงอัตโนมัติ (ระหว่าง Bitstream กับ downmix) และเอาฟังค์ชั่นการเปลี่ยนเสียงแบบ manual audio switch mode เพราะทำให้ไม่สามารถใช้งาน automatic swich mode ได้
6. ลดไซส์ขนาด firmware
7. เวลาในการเปิดเครื่อง Zappiti Player ไวขึ้น
8. แก้ไขการ Connect ของ network และ อุปกรณ์ USB

Firmware version "20151103 OS2.3 b6 beta

> Download: Zappiti Player 4K Firmware version “20151103 OS2.3 b6 beta”… (.zip)

Changes since previous version:
1. Improve 3D diplay. Now3D BD ISO in 23.976p are displayed without any shutter.
2. Improve 23.976p display. Now the outpout frequency is true 23.976 Hz instead of 24.00 Hz.
3. Fix no sound of AAC / MP3 / MPEG-AUDIO when HDMI Passthrough is enabled. Now the audio switch is full auto and works on Zappiti but also on the other apps such as Netflix or YouTube.
4. Improvement of Netflix display. (Please set your Zappiti Player 4K resolution in “1080p @ 24Hz” mode).
5. Add “DVD to 24p” mode. Now the NTSC DVDs are displayed in better quality. (Please set your Zappiti Player 4K resolution in “1080p @ 24Hz” mode).
3. Improve video content playback in DTS-HD HRA.

Note: this beta version doesn’t support the Reset Factory Default function. If you use it you could see the warning message “Fatal Error” when lauching Zappiti or Explorer app. To restaure the Zappiti and Zappiti Explorer apps, please update the apps through the Google Play or install again the beta firmware by following the standard procedure.

Firmware version "20150911 OS2.2 b5

> Download: Zappiti Player 4K Firmware version “20150911 OS2.2 b5″… (.zip)

Changes since previous version:
1. Add a new feature to update firmware “over the air” (OTA). So you can upgrade your player directly through the Zappiti Player 4K with Internet: “Settings/About/Software updater”. Note: this function is not available on the current firmwares and will be available later..
2. All personal settings are now locally saved and will be restored after installing the next firmware updates (OTA or via USB).

Firmware version "20150825 OS2 b4 beta

> Download: Zappiti Player 4K Firmware version “20150825 OS2 b4 beta”… (.zip)

Changes since previous version:
1. Adding a new feature to easy switch (toggle) from Bitstream to Downmix audio mode by using “Delete” button of the remote control.
2. Improvement of the timeline display and fix a display problem that occurs when using the fast forward / backward (Up/Down/Left/Right button of the remote control).
3. Adding a new feature to reset audio / video sync by pressing 2 times the button “Delete”.

Firmware version "20150731 OS2 b3 beta

> Download: Zappiti Player 4K Firmware version “20150731 OS2 b3 beta”… (.rar)

Zappiti Player 4K OS2:
1. Easy to use interface.
2. Purified home with only 3 main buttons.
3. Zappiti Explorer is now a standalone app available from the home page.
4. Removal of most default apps (it remains possible to add additional apps via GooglePlay).
5. Faster firmware installation process.
6. Faster initial start of the Zappiti Player 4K.
7. Improved general performances.
8. Improved general stability.
9. Adding information icons on the detection of local devices and wired and wireless network.
10. Added a Killer Apps button to forcibly stop all the apps and release memory.
11. Added a “+” button to add shortcuts to apps on the personal home page.
12. Simplification of the page “My apps” and delete Widgets for improving the stability of the home page.
13. Subtitle preferences such as size, position and color are now memorized.
14. Added support for more than 40 subtitle languages (more coding will be added soon).
15. Multitasks support: switch from an app to another app without exit it.

Firmware version "20150427 OS1 b2

> Download: Zappiti Player 4K Firmware version “20150427 OS1 b2″… (.zip)

Changes since previous version:
1. Improved support for subtitles with adding of new languages: Arabic, Indi.
2. Fix Greek subtitle.
3. Added feature to enable or disable the default subtitle.
4. Improved texts of Audio settings panel for SPDIF audio format.
5. Integration of Zappiti Media Center V4.0.17 app.
6. Fixed the reversal of the keys PAGE UP / PAGE DOWN to switch to the NEXT/PREVIOUS chapter.

Firmware version "20150423 OS1 b2 beta

> Download: Zappiti Player 4K Firmware version “20150423 OS1 b2 beta”… (.img)

Changes since previous version:
1. Added more subtitle languages: Cyrilic (Russian, Ukrainian, …), Polish, French, Danish, Turkish, Swedish, Japanese, Swedish. Will be added soon: Hebrew, Greek (fix), Vietnamese (fix), Arabic and Indi.
2. Improved subtitle display (antialiasing).
3. Modified mouse cursor (bigger than before).
4. Fixed the audio setting display. RAW > Bitstream / Auto > Downmix 2.0
5. By default, the first subtitle is used when available.
6. Now the Zappiti Player 4K show “go to” info when pressing the number buttons 1-9 (for 10%-90%) for direct access during playback or in Zappiti file list / poster list.
7. Now the UP/DOWN buttons can be used for FAST FORWARD / REV.
8. Memorization of the last subtitle used with a video content. For example, if you set English subtitle for a file, this subtitle will be set by default for this video.
9. Now LEFT/RIGHT jump to 1 min forward/backward in the timeline during playback.
10. Added new setting to activate/desactivate 24p. Note: For TV, please set the 24p in OFF mode. In fact, 100% of TV display 23.976p files in 59.94Hz. For front projector, please set 24p option in ON mode only.

Firmware version "20150109 OS1 b1

> Download: Zappiti Player 4K Firmware version “20150109 OS1 b1″… (.zip)

Initial firmware. Note: This firmware is not compatible with Zappiti Player 4K Mini.

Zappiti Player 4K (Realtek)

Firmware update process: 

กรุณาอ่านก่อนทำการอัพเดท: ขอบคุณที่อ่านวิธีการอัพเดทเฟิร์มแวร์ก่อนทำการอัพเดทอย่างละเอียด

วิธีการ Check Firmware Version: เลือกหน้า Setting จากนั้นกด "About" และเช็คดู “build number” ตามภาพยกตัวอย่างเช่น... rtk_phoenix eng4.4 KRT-160 eng.tony.20150825 --->เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์

 

Download Firmware

ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ล่าสุดแล้วใส่ลงในคอมพิวเตอร์

Unzip File to IMG

เมื่อดาวน์โหลด ZIP แล้วให้แตกไฟล์ออกแล้วนำไฟล์ .imgจากนั้นจึงย้ายไฟล์ลงใน Flash Drive ที่ฟอร์แมทเป็น FAT 32

Note for MAC users: ดาวน์โหลดไฟล์ ZIP โดยไม่ผ่านการบีบไฟล์ เข้าไปที่ Safari Setting  แล้วเลือก“Automatically open reliable files.” ออกจากการตั้งค่า จากนั้นแตกไฟล์ออกโดยใช้ WinZip Mac Edition หรือซอฟต์แวร์เทียบเท่า ใช้ Flash Drive ที่ฟอร์แมทเป็น FAT 32 และสร้างเป็น 2 Partitions นำไฟล์ imgลงบน 2 Partitions นั้นเพื่อให้เครื่องเล่นเข้าใจถึงลำดับการบูท

Power Off

ปิดเครื่องZappiti 4K Player จาก On / Off หลังเครื่อง

USB

เสียบ USB flash drive ลงบนพอร์ท USB 3.0 ด้านซ้ายของเครื่อง

Reset

กดปุ่ม Reset โดยใช้วัตถุปลายแหลม เช่น เข็มหมุดจิ้มค้างไว้จากนั้นเปิดตัวเพลย์เยอร์เปิดปุ่ม On /Off หลังเครื่องแล้วยังคงใช้เข็มจิ้มค้างต่ออีก 5 วินาที จากนั้นจึงปล่อย

Warning !!!

คำเตือน! ห้ามปิดเครื่องในขณะที่อัพเดทเฟิร์มแวร์

Updating.....

การอัพเดทเป็นเปอร์เซนต์จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ Note: หากคุณพบปัญหาจอดำให้ลองปิดเครื่องแล้วองใหม่กับ USB Port อื่น

Please Wait...

หากขั้นตอนอยู่ในช่วงเปอร์เซนต์ 99% หรือ 100% อยู่ในช่วงระยะเวลานานถือว่าเป็นเรื่องปกติ กรุณารอจนกว่าตัว Zappiti Logo ขึ้นหน้าจอ หากตัว Logo ยังไม่ขึ้นแสดง ห้ามปิดเครื่องหรือถอดปลั๊กเป็นอันขาด

คำเตือน! การอัพเฟิร์มแวร์ครั้งแรกอาจจะดูยุ่งยาก ขอบคุณที่อดทนทำตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดทำตามขั้นตอน หากไม่สะดวกทำเอง สามารถส่งเข้ามาที่ศูนย์บริการเพื่อให้ทางทีมงานอัพเดทให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับผม

Reboot

9. หลังบูทครั้งแรกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รีสตาร์ทเครื่องอีกครั้ง การบูทครั้งที่ 2 จะรวดเร็วกว่าครั้งแรก

Update Google Play

หลังจากรีสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้ว ให้เลือกกดที่ Google Play ทางด้านขวาของหน้าแรก กรอกรหัส Google email และ password (อย่าสับสนกับบัญชีGooglePlay account นะ) จากนั้นคลิกปุ่ม Menu ที่อยู่ด้านซ้ายบนของหน้า เลือก “My Applications” และเลือก “Update all”.ดู VDO การอัพเดท

วิธีการอัพเดทเฟิร์มแวร์นั้นมีอยู่ในคู่มือฉบับภาษาไทยที่มาพร้อมตัวเครื่องแล้วเช่นกัน

หากคุณพบปัญหาการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ Zappiti Player 4K?
1. คุณได้ลองดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ใหม่อีกครั้งแล้วหรือยัง?
2. คุณได้ลองดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ลงบนคอมพิวเตอร์แล้วใช่หรือไม่ ห้ามโหลดลงบน Flah Drive โดยตรงเด็ดขาด
3. คุณได้แตกไฟล์ลงบนคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ลงบน Flash Drive ใช่หรือไม่ (ห้ามแตกไฟล์ลงบน flash drive).
4. คุณได้ลองเสียบไฟล์ USB Flash Drive ในพอร์ทอื่นแล้วหรือไม่ หากไม่สามารถใช้งานได้จากพอร์ท USB 3.0 ให้ลองเสียบที่พอร์ท USB อื่นดู
5. การอัพเดทเฟอร์มแวร์นั้นใช้เวลาค่อนข้างนาน ห้ามปิดเครื่องขณะที่ทำการอัพเดทเพราะอาจทำให้เครื่องค้าง หากเกิดปัญหานี้ให้ทำการแก้ไข Recovery Procedure ตามขั้นตอนด้านล่าง

Recovery Procedure after Firmware Update Crash.

สำคัญมาก! อ่านตามขั้นตอนนี้อย่างละเอียดและปฏิบัติตาม Step by Step

Download Recovery File

ดาวน์โหลดไฟล์นี้Note for MAC users: ดาวน์โหลดไฟล์ ZIP โดยไม่ผ่านการบีบไฟล์ เข้าไปที่ Safari Setting แล้วเลือก“Automatically open reliable files.”

Unzip File

Unzip ไฟล์ด้วย Winzipจ ากนั้นนำไฟล์ทั้ง 7 ไปวางไว้ที่ root USB flash drive(ไม่ใส่ในโฟลเดอร์ใด) (root) ที่ฟอร์แมทด้วยFAT32

USB

เสียบ USB flash drive ลงที่พอร์ท USB 2.0 ของ Zappiti Player 4K คำเตือน! ห้ามเสียบพอร์ท USB 3.0 ในขั้นตอนนี้

Connect TV

เชื่อมต่อ Zappiti Player 4K โดยตรงกับ TV ผ่าน HDMI ไม่ผ่าน AVR

Power On

เปิด Zappiti Player 4K โดยไม่กดปุ่ม Reset

Warning !!!

รอ… และตรวจสอบว่ามีไฟกระพริบตรง USB flash drive LED เพื่อตรวจเช็คว่าเฟิร์มแวร์กำลังลงอยู่ตามขั้นตอน

Note: Zappiti Player 4K จะแสดงภาพหน้าจอมืดในขณะที่กำลังอยู่ในช่วง recovery process เป็นเรื่องปกติ

Reboot

ผ่านไป 15 นาที Zappitit Player 4K จะจัดการรีบูทตัวเอง โดยใช้เวลาบูทประมาณ 5 นาที หากคุณไม่เห็นภาพขึ้นหลังจาก 30 นาที (จอมืด) ให้เชื่อมต่อกับทีวีผ่านจอด้วย HDMI และลองใหม่อีกครั้ง

Update Firmware

หากทำงานได้ตามขั้นตอนอย่างถูกต้องแล้ว จึงให้ลงเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นล่าสุด (กรุณาเช็คเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ก่อนที่จะทำการอัพเดท)